Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pikachu cute(hội con 🐄). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pikachu cute(hội con 🐄)

Pikachu cute(hội con 🐄)
https://grandedesafio.com/vn/quiz/26243853 Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Ai muốn kết bạn với mình thì nhắn tin cho mình nhé, để mình kết bạn với bạn! hello mấy bạn. Hôm nay các bạn đã mất công đến đây để xem cái trang này rồi thì kết bạn với mình đi, kẻo vừa vào xong mà thoát ra luôn thì phí lắm. Nếu ai đã đọc được những lời này thì chúc mừng bạn, bạn đã biết đọc tiếng Việt, thông minh hơn học sinh lớp 1, đủ điều kiện để tham gia cuộc thi\"Ai thông minh hơn học sinh lớp\". Bạn bè thì mình không có nhiều nên cứ thoải mái mà kết bạn với mình đi để mấy chữ\"bạn bè thì mình không có nhiều\" bị sai đi và mình có việc để làm là thay đổi mấy cái dòng chữ đó. Xin hết. nếu đã đọc đến đây rồi thì đọc nốt luôn mấy dòng cuối đi: hãy like cho mình nhiều vào nhé!!!.

Luyện toán

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 11:00:31
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 11:08:54
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 10:56:59
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:47:30
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 15:09:15
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 11:03:05
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:01:35
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:10:05
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:10:10
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 13:25:09
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 20:36:14
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 20:06:31
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 14:43:59
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:00:04
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 14:39:59
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 14:07:05
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 18:56:38

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 11:21:30
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sau cơn mưa
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 11:24:08
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 11:38:38
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:50:56
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 11:18:54
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:44:27

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 10:34:46
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 15:04:21
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 15:10:26
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:52:24
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 10:38:20
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 15:03:00
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:56:32
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:51:41
Pikachu cute(hội con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:53:38

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-08 07:36:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-23 16:57:28
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 09:54:54
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-17 19:21:28
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-14 11:41:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-12 15:07:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-12 14:43:55
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-12 14:40:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-11 19:43:25
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-11 19:17:15