Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Tran Tuan Hung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Tran Tuan Hung

Nguyen Tran Tuan Hung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mk la Nguyen Tran Tuan Hung hoc sinh lop 7A Truong THCS Tien Dong. Mk se co gang cay len 3000SP mong mn uh . Nick phu mk la https://olm.vn/thanhvien/chicanemthoi Thanks you

Luyện toán

229 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 22900

Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 13:49:01
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 17:40:23
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 21:21:07
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 15:55:14
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:43:11
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:48:18
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:56:34
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:33:23
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:37:39
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 12:13:32
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:39:04
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 22:04:21
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 21:20:18
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:50:52
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 20:52:54
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 21:59:39
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 15:42:22
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 22:09:15
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 16:32:47
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 15:50:09
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 18:56:43
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 20:41:30
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 12:51:47
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 21:01:54
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 15:57:16
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 21:10:48
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 17:11:35
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 17:44:17
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 19:01:50
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 21:23:53
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 06:04:38
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 21:26:20
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 12:18:31
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 14:38:05
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:01:24
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 19:08:09
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 08:24:36
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 08:24:56
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 13:06:31
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 19:52:21
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 21:05:50
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2017-11-15 12:48:34
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 15:40:12
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 21:39:28
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 12:35:03
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 19:57:02
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 17:15:50
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 18:39:47
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 21:47:40
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 18:49:18
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 08:23:47
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 21:35:13
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 21:13:35
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 19:20:41
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 12:07:58
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 19:46:31
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 18:44:58
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 15:39:21
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 17:32:58
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 20:48:48
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 14:41:35
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 21:53:18
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:52:36
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 12:39:04
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 13:20:57
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 12:53:41
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 14:54:11
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 12:26:43
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 19:07:57
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 19:00:35
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:00:49
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 14:44:06
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 14:47:33
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:40:24
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 15:57:04
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 14:54:40
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ không nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 11:12:46
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ (có nhớ và không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:40:42
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 16:06:38
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 19:38:10
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 15:09:20
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính số tiền
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 15:54:07
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 15:18:32
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:43:39
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 15:57:07
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2017-11-15 12:53:54
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 19:13:23
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 19:24:34
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:33:06
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 16:13:46
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 06:23:30
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 14:24:50
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 20:27:31
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:09:56
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:11:38
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 16:55:41
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 06:15:12
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 20:52:08
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 21:04:25
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 13:59:14
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 08:51:59
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 18:29:16
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 15:54:23
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 19:13:45
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 16:21:10
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 21:33:21
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 09:05:28
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng - milimet
Lần cuối làm bài: 2017-11-15 13:07:31
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:46:29
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 13:38:38
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:18:57
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 21:49:15
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 16:59:23
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:02:15
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:05:32
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:08:29
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:11:18
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 21:38:13
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 06:27:43
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 21:42:39
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 20:36:14
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 15:24:39
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 18:34:20
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 19:07:26
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến thể tích, diện tích
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 10:40:19
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 19:46:31
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 13:09:29
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 13:12:10
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 21:18:01
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 18:26:08
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 09:36:17
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 08:56:50
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 15:57:48
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 20:32:37
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 08:46:32
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 14:26:28
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 14:30:19
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 16:03:05
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 16:06:09
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 21:29:23
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 11:11:43
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 16:50:12
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 09:15:46
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:17:35
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:20:57
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:35:47
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 14:14:14
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:23:54
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:28:42
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 20:20:14
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 21:33:41
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 21:55:49
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:32:15
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 05:57:59
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 06:05:28
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:41:47
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 17:14:05
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 17:22:21
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:28:28
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, chia
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 14:35:45
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:55:51
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:47:53
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tăng lên: phép nhân hay phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 14:45:07
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi: phép chia hay phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 13:53:25
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 15:46:16
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 12:52:58
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia nhẩm với các số 5, 25, 125
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 16:48:35
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 20:43:38
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 14:10:21
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 21:16:07
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 15:30:42
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 17:26:53
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:19:43
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:27:05
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 17:21:20
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 12:40:32
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:49:46
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 12:52:37
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:39:11
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 10:18:36
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 21:16:48
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:59:01
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 15:05:46
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 14:11:51
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 07:30:00
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 15:25:42
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 18:54:24
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 12:49:19
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 19:15:20
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 19:43:50
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 16:06:46
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 19:55:44
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 21:20:46
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 19:22:40
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 19:33:47
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 19:39:07
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 21:30:05
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 21:42:39
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 20:24:50
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:53:52
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 18:41:07
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 21:34:31
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 07:34:41
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 15:50:03
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 18:57:58
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:59:11
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 08:24:21
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 12:48:17
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 18:51:10
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 16:48:52
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 15:51:28
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 14:24:10
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 08:37:29
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích đa giác
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 06:04:59
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:06:06
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng và trừ trên bảng các số phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 15:38:53
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 12:28:11
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-09-26 12:56:22
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 12:25:28
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 12:29:42
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 21:27:15
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 15:00:50
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:02:29
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 17:13:23
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:45:11
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:47:03
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:49:20
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:02:33
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 14:52:59

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 12:26:28
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 12:29:06
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 12:33:14
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 90: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "p"
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 12:34:05
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:00:01
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:04:56

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-21 20:59:55
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-17 06:37:56
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:48:13
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:43:33
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:40:34
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:36:30
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:34:32
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:32:27
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:20:08
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:17:44
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:15:58
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:14:16
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:09:32
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:07:30
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:04:16
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:00:57
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:57:33
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:54:37
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:52:34
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:49:59
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:47:27
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:44:37
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:38:24
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-21 19:42:51