Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Tran Tuan Hung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Tran Tuan Hung

Nguyen Tran Tuan Hung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mk la Nguyen Tran Tuan Hung hoc sinh lop 7A Truong THCS Tien Dong. Mk se co gang cay len 3000SP mong mn uh . Nick phu mk la https://olm.vn/thanhvien/chicanemthoi Thanks you

Luyện toán

229 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 22900

Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:02:29
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 15:00:50
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 14:52:59
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:02:33
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:49:20
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:47:03
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:45:11
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 17:13:23
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:53:52
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 20:24:50

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 8.57 - Tổng điểm 600

Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 90: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "p"
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 12:34:05
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:04:56
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:00:01
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 12:33:14
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 12:29:06
Nguyen Tran Tuan Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 12:26:28

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-21 20:59:55
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-17 06:37:56
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:48:13
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:43:33
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:40:34
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:36:30
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:34:32
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 15:32:27
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:20:08
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:17:44
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:15:58
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:14:16
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:09:32
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:07:30
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:04:16
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-12 12:00:57
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:57:33
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:54:37
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:52:34
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:49:59
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:47:27
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:44:37
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 11:38:24
Nguyen Tran Tuan Hung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-21 19:42:51