Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đại Hưng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đại Hưng

Nguyễn Đại Hưng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

6 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 770

Nguyễn Đại Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2014-04-13 20:30:46
Nguyễn Đại Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-04-13 20:41:33
Nguyễn Đại Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2014-04-13 20:54:53
Nguyễn Đại Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2014-04-13 21:04:23
Nguyễn Đại Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số La Mã
Lần cuối làm bài: 2014-04-13 21:35:19
Nguyễn Đại Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2014-05-13 20:08:40