Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Thị Như Quỳnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Thị Như Quỳnh

Vũ Thị Như Quỳnh
Cậu biết không! Mười lăm mười sáu tuổi, chúng mình gặp phải tình yêu nhưng chẳng biết cách yêu. Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, chúng ta biết yêu nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy được tình yêu như vậy nữa !\n\n
  • Tên: Vũ Thị Như Quỳnh
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Vũ Thị Như Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 10:58:06
Vũ Thị Như Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Lần cuối làm bài: 2020-12-05 18:58:03

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Vũ Thị Như Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 08:53:40

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Vũ Thị Như Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: Household chores
Lần cuối làm bài: 2020-09-09 14:42:06
Vũ Thị Như Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung VOCABULARY: Household chores and duties in the family
Lần cuối làm bài: 2020-10-02 19:31:00
Vũ Thị Như Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Consonant clusters /tr/, /kr/ and /br/
Lần cuối làm bài: 2020-10-09 20:48:32

Điểm thi