Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Quốc Khánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Quốc Khánh

Ngô Quốc Khánh
hello các bạn Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 19:56:18
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 14:20:44
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 14:26:19
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 19:58:12
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 08:04:33
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 08:43:36
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 08:47:08
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:03:53
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 21:34:38
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 22:24:32
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:13:23
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 22:30:56
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:39:40
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 15:49:59
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 16:05:25
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:38:31
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 08:59:30
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 22:07:45
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 14:08:30
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 21:08:12
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 09:37:28
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 20:57:42
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 20:30:09
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 21:08:45
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 15:15:41

Luyện văn - Tiếng Việt

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 16:14:21
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 16:24:22
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 16:31:17
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:10:44
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:22:58
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 10:00:42
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 20:58:32
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 21:49:21
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 21:00:45
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 17:51:51
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 20:21:21
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 20:18:40
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:19:54
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:24:53

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:57:26
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 22:04:58
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 22:08:58
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 22:14:11
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 08:32:50
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:27:20
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 10:09:18
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 20:58:52
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 14:27:04
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 20:57:10
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 21:31:50
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 21:31:40
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 20:09:21
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 20:33:26
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 14:46:47
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 21:41:40
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 14:14:55
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 09:04:06
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 09:04:18
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 09:04:26
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 09:04:34
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 20:18:11
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 15:43:24
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 20:24:09
Ngô Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 19:26:59

Điểm thi

Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-13 21:57:25
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-13 21:54:14
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-13 21:50:14
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-13 21:47:33
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-13 21:45:09
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-13 21:40:44
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-08-13 21:38:36
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-13 21:34:55
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-13 20:53:19
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-13 20:42:21
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-12 14:41:52
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-12 14:31:46
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-12 12:10:30
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-11 21:54:29
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-11 21:12:43
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-11 20:46:54
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-11 20:35:49
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-10 22:03:47
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-10 21:56:52
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-10 21:53:34
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-10 21:45:02
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-10 21:25:38
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-08-10 21:18:26
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-08-10 21:11:36
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-10 21:04:49
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-10 20:55:15
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-08-10 20:38:09
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-10 10:32:42
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-08-10 10:25:00
Ngô Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-08-10 10:14:34