Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tống Thị Bảo Ngọc . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tống Thị Bảo Ngọc

Tống Thị Bảo Ngọc
My name is Ngọc.

Luyện toán

35 -Trung bình 9.13 - Tổng điểm 5019

Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 11:37:36
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 12:47:48
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 15:43:06
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 15:40:04
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 13:11:34
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 22:10:06
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:44:48
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 15:37:01
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:40:10
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:38:36

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 6.40 - Tổng điểm 448

Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 10:43:07
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bầm ơi
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 10:44:00
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 10:29:24
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 13:25:08

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 304

Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:44:18
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 12:51:26
Tống Thị Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 12:48:52

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-06 22:04:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-06 22:01:29
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-12 22:29:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-12 22:25:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-04 15:02:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-04 14:56:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-04 14:51:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-04 14:48:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-23 22:34:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-23 22:23:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-23 22:13:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-18 18:54:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-17 22:47:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-17 22:43:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-17 22:41:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-17 22:39:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-19 17:31:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 11:33:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 11:31:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 20:31:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 20:26:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 20:23:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 20:21:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-15 20:16:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 21:16:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 21:07:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 21:05:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 21:01:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 20:57:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 20:55:08