Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với PHAM HONG DUYEN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

PHAM HONG DUYEN

PHAM HONG DUYEN
Mình l à Duyên.Ở nhà mình thì chỉ có 2 chị em,em mình thì đi học suốt ngày,chỉ có một mình ở nhà,buồn lắm.Ở nhà lúc rảnh mình rất thích xem Mì Gõ đấy. Ghé nhà mình chơi nhớ kết bạn với mình nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Luyện toán

0 -Trung bình 4.51 - Tổng điểm 316

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

PHAM HONG DUYEN làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-17 15:03:03
PHAM HONG DUYEN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 15:01:22
PHAM HONG DUYEN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 14:59:52
PHAM HONG DUYEN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 14:58:27
PHAM HONG DUYEN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 14:55:23
PHAM HONG DUYEN làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-15 08:40:43
PHAM HONG DUYEN làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-15 08:38:49
PHAM HONG DUYEN làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-15 08:36:31
PHAM HONG DUYEN làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-15 08:32:01
PHAM HONG DUYEN làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-15 08:28:54