Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cao Thanh Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cao Thanh Hiếu

Cao Thanh Hiếu
Xin chào tất cả các bạn !!! Mình là Cao Thanh Hiếu, mình là HSG cấp Quốc Gia môn Tiếng Anh. Năm nay mình lên lớp 6 !!! Mong các bạn giúp đỡ !!!

Luyện toán

0 -Trung bình 5.14 - Tổng điểm 360

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Cao Thanh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-30 13:56:41
Cao Thanh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-13 10:51:43
Cao Thanh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-09 22:25:20
Cao Thanh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-09 22:23:56
Cao Thanh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-09 22:21:46
Cao Thanh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-09 22:19:29