Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen hoang gia phong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen hoang gia phong

nguyen hoang gia phong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

nguyen hoang gia phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 17:34:17
nguyen hoang gia phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-06-28 14:31:26
nguyen hoang gia phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai cát tuyến đường tròn
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 15:18:03

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-02 07:21:34
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-01 20:26:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-01 20:00:47
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-30 09:00:32
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-29 20:10:44
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-29 07:32:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:47:28
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:43:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:38:16
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:26:57
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:23:51
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:18:29
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:07:43