Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen hoang gia phong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen hoang gia phong

nguyen hoang gia phong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 5.79 - Tổng điểm 463

nguyen hoang gia phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai cát tuyến đường tròn
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 15:18:03
nguyen hoang gia phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 17:34:17
nguyen hoang gia phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-06-28 14:31:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-02 07:21:34
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-01 20:26:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-01 20:00:47
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-30 09:00:32
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-29 20:10:44
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-29 07:32:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:47:28
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:43:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:38:16
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:26:57
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:23:51
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:18:29
nguyen hoang gia phong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:07:43