Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với truongvanhoang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

truongvanhoang

truongvanhoang
chúc mừng năm mới học giỏi

Điểm thi

truongvanhoang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-05 21:01:06
truongvanhoang làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-09 15:43:57
truongvanhoang làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-09 15:41:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-09 15:38:16
truongvanhoang làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-09 15:34:28
truongvanhoang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-09 15:32:22

Luyện toán

44 -Trung bình 6.41 - Tổng điểm 5446

truongvanhoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2015-02-02 19:34:41
truongvanhoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
truongvanhoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2014-09-13 08:08:19
truongvanhoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 14:54:06
truongvanhoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-08-18 08:36:03
Lần cuối làm bài: 2014-08-31 08:17:59
truongvanhoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-03-18 19:26:54
truongvanhoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
truongvanhoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-03-24 20:17:24
truongvanhoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-11-01 21:02:40