Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoangtrangtrang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoangtrangtrang

Hoangtrangtrang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình!Hãy vào đây rồi cùng học nhé! thank you ?

Điểm thi

Hoangtrangtrang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:19:15
Hoangtrangtrang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-14 10:31:32
Hoangtrangtrang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-14 09:23:28
Hoangtrangtrang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-13 19:04:28
Hoangtrangtrang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-13 17:56:21
Hoangtrangtrang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-12 10:37:51
Hoangtrangtrang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-12 10:35:18
Hoangtrangtrang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-12 10:33:38
Hoangtrangtrang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-12 06:06:13
Hoangtrangtrang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-10 18:29:56
Hoangtrangtrang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-10 18:24:35

Luyện toán

0 -Trung bình 3.26 - Tổng điểm 457