Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Minh công. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Minh công

Hoàng Minh công
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 160

Hoàng Minh công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 19:14:05

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hoàng Minh công làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-17 08:23:04
Hoàng Minh công làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-17 08:10:23
Hoàng Minh công làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-17 07:57:32