Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Hải Yến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Hải Yến

Hoàng Thị Hải Yến
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Add vs mik nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Luyện toán

16 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 1742

Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 17:44:35
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 15:29:43
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 08:09:40
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 13:34:13
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:26:24
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 08:38:05
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:23:02
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 07:54:55
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 06:13:29
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 05:28:00

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 8.07 - Tổng điểm 1211

Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 17:16:39
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 13:11:12
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 13:05:35
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:32:00
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 12:52:17
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 13:16:53
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 15:33:15
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:30:36
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:14:02
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ẩn dụ
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 06:39:32

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 7.78 - Tổng điểm 700

Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 18:35:34
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 13:05:34
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:34:36
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:27:08
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 13:24:41
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 14:13:52
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 14:01:45

Điểm thi

Hoàng Thị Hải Yến làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-26 15:12:32
Hoàng Thị Hải Yến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-11-25 13:42:55
Hoàng Thị Hải Yến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-28 13:18:25
Hoàng Thị Hải Yến làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-14 12:46:56