Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Hải Yến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Hải Yến

Hoàng Thị Hải Yến
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Add vs mik nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Luyện toán

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 08:52:23
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 11:38:34
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 13:30:53
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 14:50:52
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 07:26:53
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 13:34:13
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:23:02
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 17:44:35
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 08:38:05
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 05:54:54
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 05:28:00
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 07:54:55
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 06:13:29
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 15:29:43
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:26:24
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 08:09:40

Luyện văn - Tiếng Việt

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 08:13:38
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ẩn dụ
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 06:39:32
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:34:29
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:14:02
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:19:20
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:30:36
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 15:33:15
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 13:16:53
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 12:52:17
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:32:00
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 13:05:35
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 13:11:12
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 17:16:39
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:48:26
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 15:34:35

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 14:01:45
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 14:13:52
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 13:24:41
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:27:08
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:34:36
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 13:05:34
Hoàng Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 18:35:34

Điểm thi

Hoàng Thị Hải Yến làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-26 15:12:32
Hoàng Thị Hải Yến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-11-25 13:42:55
Hoàng Thị Hải Yến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-28 13:18:25
Hoàng Thị Hải Yến làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-14 12:46:56