Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Gia Thiên Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Gia Thiên Ngân

Hoàng Gia Thiên Ngân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Hoàng Gia Thiên Ngân
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 8.40 - Tổng điểm 84

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 7.92 - Tổng điểm 317

Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:18:58
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:43:15
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:27:16

Điểm thi

Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-04 08:34:10
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 08:23:27
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 19:56:27
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:23:51
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:13:40
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:00:15
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:56:55
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-24 19:52:25
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 14:46:04
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-23 14:33:57
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 10:03:48
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:56:54
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:49:36
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:39:45
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:31:55
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:27:05
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:22:54
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-22 20:18:33