Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoang Dinh Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoang Dinh Trung

Hoang Dinh Trung
chao cac ban den nha cua nhung nguoi hoc gioi

Điểm thi

Hoang Dinh Trung làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-11-16 08:25:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-16 08:14:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-29 14:56:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-23 15:33:10
Hoang Dinh Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-21 14:18:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-21 14:14:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-21 14:04:19

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm