Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sagittarus. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sagittarus

Sagittarus
Mã có thể đau . . . Nhưng vẫn cười Mã có thể khóc . . . Nhưng vẫn cười Mã có thể buồn . . . Nhưng vẫn cười Who knows the day when we would fall apart? Standing in the rain, with my broken heart, I'd still feel your lips in my memories Nothing would fade..

Luyện toán

142 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14200

Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 00:18:14
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 00:14:55
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 22:13:46
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các cạnh
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 00:30:27
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và tính giá trị của đa thức
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 00:01:41
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 23:45:02
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai đa thức
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 22:59:48
Lần cuối làm bài: 2015-12-14 23:47:54
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về định lý Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2015-11-11 23:01:47
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 22:52:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 140

Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 00:00:05

Điểm thi

Sagittarus làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-03 00:01:58