Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sagittarus. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sagittarus
Mã có thể đau . . . Nhưng vẫn cười Mã có thể khóc . . . Nhưng vẫn cười Mã có thể buồn . . . Nhưng vẫn cười Who knows the day when we would fall apart? Standing in the rain, with my broken heart, I'd still feel your lips in my memories Nothing would fade..

Luyện toán

142 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14200

Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 00:19:16
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 22:43:20
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 23:33:10
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-06-21 23:55:22
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2015-08-04 22:26:58
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-08-26 00:06:34
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-08-26 23:17:18
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-08-23 23:43:34
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 23:48:16
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-09-06 23:42:37
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 00:03:55
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 23:53:24
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-08-24 23:38:04
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 00:09:26
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 00:50:17
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 00:23:49
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 00:30:13
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 23:40:18
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 09:06:53
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 18:58:23
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 19:38:23
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 20:54:25
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 21:36:41
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 21:40:34
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 14:39:09
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 23:44:27
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-06-12 23:29:38
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 00:18:46
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2015-09-06 23:33:32
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-08-27 23:55:57
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 23:41:41
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2015-09-20 00:40:36
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 00:21:53
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-26 23:43:07
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 23:47:27
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 23:53:40
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 00:27:36
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 00:26:41
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 14:44:56
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 00:25:16
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-06-21 23:30:52
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 21:46:33
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 00:37:45
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 22:00:00
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 20:33:46
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-26 22:55:28
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 22:29:33
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 08:30:36
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 23:19:33
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 23:05:18
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-05-24 21:34:39
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 09:50:32
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 08:36:56
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 14:56:01
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 20:29:29
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 21:09:14
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 22:37:05
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 23:34:32
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 21:20:39
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 15:05:58
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 22:59:30
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm điều kiện của biến để hai biểu thức chia hết cho nhau
Lần cuối làm bài: 2015-05-31 22:09:40
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 20:48:21
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-05-24 20:51:25
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 21:50:58
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-05-26 21:24:48
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 14:25:41
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 15:22:33
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 22:41:27
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2015-05-24 21:26:30
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có mẫu số khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-05-26 20:54:43
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 21:43:54
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân và chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 15:35:59
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 22:09:43
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 22:20:46
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2015-11-06 21:11:12
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ thuận trong thực tế
Lần cuối làm bài: 2015-06-09 22:19:27
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2015-06-22 22:58:24
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ thuận và dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 22:03:59
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2015-06-12 22:07:56
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ nghịch trong thực tế
Lần cuối làm bài: 2015-06-12 22:23:34
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2015-06-13 23:13:27
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc
Lần cuối làm bài: 2015-06-15 21:39:08
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm biến số theo giá trị hàm số
Lần cuối làm bài: 2015-06-15 22:23:41
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2015-06-15 23:39:32
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 22:03:34
Lần cuối làm bài: 2015-12-14 23:47:54
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của hàm số theo biến số
Lần cuối làm bài: 2015-06-15 21:50:22
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 21:50:32
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 21:27:08
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên tính chất kề bù, phân giác
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 23:34:04
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2015-06-18 22:05:35
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 23:27:55
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 23:55:20
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2015-06-21 23:22:05
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 22:34:44
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-08-31 22:54:14
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2015-06-07 22:44:10
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2015-06-08 21:46:35
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (góc - cạnh - góc)
Lần cuối làm bài: 2015-08-15 23:01:04
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tam giác cân, tam giác đều
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 23:05:29
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2015-06-22 22:46:53
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2015-06-26 22:21:14
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2015-06-26 21:53:59
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 01:19:01
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mốt và trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 23:03:47
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2015-06-12 23:18:24
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-06-11 21:46:09
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2015-06-22 23:11:01
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và hệ số của đơn thức
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 00:22:14
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 23:45:02
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng, hiệu các đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2015-07-05 15:58:12
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và tính giá trị của đa thức
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 00:01:41
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai đa thức
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 22:59:48
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm hệ số của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 23:01:55
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2015-10-20 23:42:00
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 23:27:11
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2015-08-26 23:19:25
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các cạnh
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 00:30:27
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
Lần cuối làm bài: 2015-07-05 16:35:20
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-08-26 00:02:45
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-11-02 22:45:20
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-11-07 23:12:37
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2015-05-31 21:36:55
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-11-02 22:20:20
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 22:52:59
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-05-31 22:35:26
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-05-31 21:09:15
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 21:12:25
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 00:31:35
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 00:38:11
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 00:47:20
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2015-06-09 22:02:03
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-07-05 16:51:50
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 22:13:35
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về định lý Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2015-11-11 23:01:47
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba đại lượng tỉ lệ thuận - nghịch
Lần cuối làm bài: 2015-06-12 22:58:30
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 01:09:38
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 00:14:05
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 22:13:46
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 00:14:55
Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 00:18:14

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Sagittarus đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 00:00:05

Điểm thi

Sagittarus làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-03 00:01:58