Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoang thi huyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoang thi huyen

Hoang thi huyen
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình^_~

Điểm thi

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 16:42:03
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 19:59:04
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 10:01:29
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 18:27:08
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 20:08:59
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 11:33:30