Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoang thi huyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoang thi huyen

Hoang thi huyen
mình rất vui khi được làm quen với các bạn!

Điểm thi

Luyện toán

3 -Trung bình 9.15 - Tổng điểm 366

Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 16:42:03
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 19:59:04
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 10:01:29