Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê khắc hòa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê khắc hòa

lê khắc hòa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: lê khắc hòa
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-09-07 22:15:31
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:34:48
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 14:42:46
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 16:48:08
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 20:40:43
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:56:46
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:54:49
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:04:10
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 14:51:47

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 15:51:23
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 16:03:04
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:00:21
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 17:14:23
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:24:49
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 17:03:03
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:27:51
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:31:01
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:34:26
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:22:58
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 15:48:34
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:31:40
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 15:52:24

Luyện Tiếng Anh

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:48:09
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 15:28:43
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:59:22
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:20:32
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 16:17:21
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 16:52:21
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 21:41:55
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:06:01
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 21:47:02
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:32:37
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-09-15 20:12:52
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:44:53
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 14:09:02
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 21:36:12
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 16:57:03
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:58:11
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 20:34:45
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 15:28:14
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:33:56
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 14:03:57
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 12:44:15
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:54:13
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:27:48
lê khắc hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:52:24

Điểm thi

lê khắc hòa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-09-15 21:54:36
lê khắc hòa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-07 13:26:14