Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Peashooter. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Peashooter

Peashooter
peashooter ta là đậu bắn súng hahaha.

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Peashooter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung test3d
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 19:35:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi