Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen viet hieu hao. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen viet hieu hao

nguyen viet hieu hao
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nha của mình !
  • Tên: nguyen viet hieu hao
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 5.40 - Tổng điểm 54

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

nguyen viet hieu hao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 12:39:54

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi