Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Heshin Ca. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Heshin Ca
Chào mừng các bạn đã đến ngôi nhà của chúng tôi là Lê Xuân Hải và Bùi Tiến Đạt. Chúng tôi đã phấn đấu rất nhiều để có thành công này tôi 2 giải nhất , đạt 1 giải khuyến khích , tôi còn rất ít ngày nữa để thi Toán , và các bạ hãy tick cho chúng tôi là tên : Lê Xuân Hải , Bùi Tiến Đạt. Mong các bạn ủng hộ cho

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Heshin Ca làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:31:33
Heshin Ca làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:30:17