Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với dương nữ việt hằng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

dương nữ việt hằng

dương nữ việt hằng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:21:39
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:35:34
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 06:19:36
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:16:05
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 13:26:33
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 06:30:34
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:33:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 06:41:42
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 06:34:39
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 06:22:51
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:35:06

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-26 20:25:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 15:56:21