Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với dương nữ việt hằng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

dương nữ việt hằng

dương nữ việt hằng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: dương nữ việt hằng
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 2SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

4 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 552

dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 06:19:36
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 13:26:33
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 06:30:34
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:33:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 7.70 - Tổng điểm 308

dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 06:22:51
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 06:34:39
dương nữ việt hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 06:41:42

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 15:56:21