Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Bảo Nam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Bảo Nam

Trần Bảo Nam
Nếu các bạn kết bạn thì kết bạn với mình đi

Luyện toán

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 05:32:25
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:23:00
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 19:02:09
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:18:21
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:21:23
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 19:04:59
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 05:29:03
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:34:29
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 05:32:56
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:05:50
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:09:25
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:11:22
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 09:42:02
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 19:17:02
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 09:08:25
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:46:04
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 04:13:46
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 18:48:09
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:17:43

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:32:19
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:34:03
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:35:40
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 18:43:55
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 07:38:08
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 07:40:26
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 06:48:42
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 11:20:59
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 07:34:48
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 07:32:54
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ V
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 18:28:09
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 07:28:58

Luyện Tiếng Anh

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 18:09:17
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 18:12:58
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 18:20:30
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 18:27:00
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 18:27:55
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 18:28:13
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 18:29:40
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 18:29:59
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 18:31:34
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 07:01:08
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 07:03:32
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 07:11:41
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:59:19
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 07:14:07
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 07:16:37
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:05:26
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:07:50
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:09:52
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:10:57
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 07:09:04
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:13:59
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:15:12
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:16:59
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:19:35
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 07:22:10
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 07:24:05
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 07:25:36
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 07:55:38
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 07:59:39
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:01:27
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:02:48
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:07:50
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 07:23:24
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 18:44:45
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 18:49:37
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 18:50:41
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 18:54:16
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 19:46:33
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 05:02:51
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:40:41
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 19:50:01
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:43:33
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:44:45
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:46:33
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:49:34
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:51:47
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 18:06:23
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 05:08:32
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 05:13:27
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 05:19:30
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:38:03

Điểm thi

Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-30 05:35:36
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 07:21:18
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 07:05:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 06:59:00
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-29 06:53:41
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-29 05:36:33
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-28 09:10:41
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-27 19:51:19
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 07:24:18