Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Bảo Nam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Bảo Nam

Trần Bảo Nam
Nếu các bạn kết bạn thì kết bạn với mình đi

Luyện toán

19 -Trung bình 7.46 - Tổng điểm 2386

Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 04:13:46
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:11:22
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:09:25
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 05:32:25
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 19:17:02
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 05:29:03
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 19:04:59
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 09:42:02
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:21:23
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:18:21

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 8.21 - Tổng điểm 1314

Lần cuối làm bài: 2019-07-29 07:28:58
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ V
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 18:28:09
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 07:32:54
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 07:34:48
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 11:20:59
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 06:48:42
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 07:40:26
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 07:38:08
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 18:43:55
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:35:40

Luyện Tiếng Anh

51 -Trung bình 9.78 - Tổng điểm 5280

Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:38:03
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 05:19:30
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 05:13:27
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 05:08:32
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 18:06:23
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:51:47
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:49:34
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:46:33
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:44:45
Trần Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 06:43:33

Điểm thi

Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-30 05:35:36
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 07:21:18
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 07:05:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 06:59:00
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-29 06:53:41
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-29 05:36:33
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-28 09:10:41
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-27 19:51:19
Trần Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 07:24:18