Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hello33oh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hello33oh

hello33oh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

17 -Trung bình 8.49 - Tổng điểm 2038

hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:15:47
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:42:19
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:12:54
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 18:55:57
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:24:37
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:35:24
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:45:26
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:49:43
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 18:45:07
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:51:49

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 6.23 - Tổng điểm 872

hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 18:17:38
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:07:54
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:22:03
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:56:57
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:49:06
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:52:41
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 19:09:46

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 1420

hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:33:04
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:28:36
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:25:39
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:06:11
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 20:26:40
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 20:16:44
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 18:52:58
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 18:56:18
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 19:06:37
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:25:48

Điểm thi

hello33oh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-06 17:59:24
hello33oh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:13:13
hello33oh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-18 20:53:02
hello33oh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:37:35