Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hello33oh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hello33oh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:15:48
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:52:33
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:48:26
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 18:55:32
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:47:30
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:51:49
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:49:43
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:35:24
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 18:55:57
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:58:42
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:42:19
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 18:45:07
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:06:12
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:45:26
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:24:37
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:15:47
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:12:54

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 19:09:46
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:52:41
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:49:06
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:56:57
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:22:03
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:07:54
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 18:17:38

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:47:43
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:19:41
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:25:48
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 19:06:37
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 18:56:18
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 18:52:58
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 20:16:44
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 20:26:40
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:06:11
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:25:39
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:28:36
hello33oh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:33:04

Điểm thi

hello33oh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-06 17:59:24
hello33oh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:13:13
hello33oh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-18 20:53:02
hello33oh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:37:35