Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với FAH_buồn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

FAH_buồn

FAH_buồn
..

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

FAH_buồn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 21:05:03
FAH_buồn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 05:45:52
FAH_buồn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 05:13:40
FAH_buồn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 20:58:04
FAH_buồn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 20:54:47
FAH_buồn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 18:09:02
FAH_buồn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 18:11:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

FAH_buồn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-17 19:49:51