Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Quang Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Quang Minh

Hà Quang Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Hà Quang Minh
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Lần cuối làm bài: 2019-11-27 09:46:12
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:05:38
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 12:10:24
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 09:51:54
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 11:20:53
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 11:29:10
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 11:34:01
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 10:31:10
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 09:44:37
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:02:40

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 14:50:17
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 10:24:39
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:55:17
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 10:34:26
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 10:00:33
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 11:10:50
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 11:21:07
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 11:27:54
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 11:21:04
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 09:36:48
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 10:38:31
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 10:54:04
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 11:26:10

Luyện Tiếng Anh

33 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3300

Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 11:07:44
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:55:48
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:38:19
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 14:52:27
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:51:53
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:49:13
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:57:26
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 21:32:17
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:01:24
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 10:04:37
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:39:22
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 07:34:57
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 11:22:22
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 11:48:10
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:20:51
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:16:43
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 11:17:25
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 11:41:19
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 11:39:58
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 10:08:42
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 09:13:24
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:44:57
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:22:25
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:34:25
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:27:52
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 09:29:02
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:52:10
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 09:25:22
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:48:02
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:28:54
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 10:06:52
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:50:26
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 10:17:24

Điểm thi

Hà Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-26 10:40:20
Hà Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 13:13:14
Hà Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-11-10 20:29:49