Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Quang Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Quang Minh

Hà Quang Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Hà Quang Minh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

10 -Trung bình 8.85 - Tổng điểm 1328

Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:02:40
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 09:44:37
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 11:29:10
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 11:20:53
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 10:31:10
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 11:34:01
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 09:51:54
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 09:46:12
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 12:10:24
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:05:38

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 8.44 - Tổng điểm 1520

Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 09:36:48
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 11:21:04
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 10:54:04
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:55:17
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 10:00:33
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 14:50:17
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 10:38:31
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 11:26:10
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 11:27:54
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 11:21:07

Luyện Tiếng Anh

33 -Trung bình 7.15 - Tổng điểm 4219

Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 10:17:24
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:50:26
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 10:06:52
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:28:54
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:48:02
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 09:25:22
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:52:10
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 09:29:02
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:27:52
Hà Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:34:25

Điểm thi

Hà Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-26 10:40:20
Hà Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 13:13:14
Hà Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-11-10 20:29:49