Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hàn Tử Hiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hàn Tử Hiên

Hàn Tử Hiên
xin chào! Rất vui được gặp bạn mới!

Luyện toán

0 -Trung bình 4.25 - Tổng điểm 170

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hàn Tử Hiên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 20:28:08
Hàn Tử Hiên làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-09 17:58:03
Hàn Tử Hiên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-09 17:49:04