Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê xuân hân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê xuân hân

lê xuân hân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

lê xuân hân làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-28 11:36:52
lê xuân hân làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-28 11:33:24
lê xuân hân làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-10-28 11:29:31
lê xuân hân làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-28 11:24:50
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-28 11:13:25
lê xuân hân làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-28 11:09:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-28 11:07:37
lê xuân hân làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-28 10:54:39

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm