Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH

PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm nhà của mình>

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-26 22:21:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-23 12:33:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-17 11:46:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-06-18 20:59:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-05-29 15:46:46

Luyện toán

108 -Trung bình 9.06 - Tổng điểm 11502

PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 19:21:44
PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 19:41:08
PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 20:09:04
PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 20:39:34
PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-05-27 10:47:40
PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2014-05-31 20:36:10
PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2014-05-28 19:42:08
PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-29 15:02:45
Lần cuối làm bài: 2014-05-29 15:16:54
PHẠM NGUYỄN MINH HẠNH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2014-05-29 15:22:38