Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thị hằng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thị hằng

nguyễn thị hằng
chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà mình

Luyện toán

39 -Trung bình 8.37 - Tổng điểm 5020

nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 21:00:38
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 21:01:02
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 20:44:48
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 19:00:44
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 18:51:18
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 21:23:35
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 21:02:11
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 19:04:22
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 18:57:29
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 21:16:52

Luyện văn - Tiếng Việt

83 -Trung bình 9.72 - Tổng điểm 8750

nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 21:21:13
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 21:16:17
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 21:12:32
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 20:13:56
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 20:48:07
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 20:57:56
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 20:13:07
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 20:12:48
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 21:10:14
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 20:12:33

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyễn thị hằng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-04 16:13:36
nguyễn thị hằng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-01 20:45:17
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-31 20:48:26
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-25 19:44:39