Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thị hằng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thị hằng

nguyễn thị hằng
chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà mình

Luyện toán

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-09-13 20:05:44
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 09:24:16
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-09-24 08:12:37
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 19:59:32
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 20:56:26
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-09-08 20:36:30
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 19:46:18
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 09:53:49
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-08-08 21:24:03
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 19:47:53
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-08-09 21:34:57
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-08-23 17:32:49
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 21:41:13
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 21:16:52
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 21:23:35
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 21:22:39
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-09-27 17:59:13
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-07-09 21:09:54
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 21:08:02
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-07-10 21:16:53
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 21:01:02
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 21:00:38
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 20:19:35
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 16:05:39
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 20:25:56
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-09-05 21:05:01
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 16:14:08
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 20:28:54
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 20:44:48
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 18:57:29
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 19:00:44
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 18:51:18
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-10 17:34:49
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 21:16:40
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 19:04:22
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 15:57:51
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-07-20 15:59:12
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 21:09:55
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 21:02:11

Luyện văn - Tiếng Việt

83 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8300

nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 21:03:12
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 21:06:18
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 21:17:40
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 21:23:47
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sói và Sóc
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 19:08:57
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 21:26:11
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:29:02
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 19:23:16
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 20:16:21
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 20:46:10
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 21:04:15
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2017-11-13 20:30:49
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 21:05:05
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 21:08:01
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 21:14:08
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 21:15:26
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 21:25:54
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 21:29:14
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:16:28
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 20:51:00
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:22:27
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2017-11-13 20:34:55
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 20:11:46
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 20:12:04
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 21:16:26
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 20:25:56
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:34:45
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:27:39
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 17:42:27
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2017-11-13 20:40:27
Lần cuối làm bài: 2017-12-12 20:07:33
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 19:53:50
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 20:43:04
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 20:46:30
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 19:52:54
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 20:39:21
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 20:58:10
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 20:09:43
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 20:32:12
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 20:39:41
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 20:39:57
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 20:46:53
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 20:56:43
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 20:54:40
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 20:58:48
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 20:49:30
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 19:53:35
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 19:55:36
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 20:01:56
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 19:32:18
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 21:03:14
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 19:26:38
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 21:21:17
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 21:24:48
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 21:27:24
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 21:31:28
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 09:47:06
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 20:54:13
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 09:47:30
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 17:27:34
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 16:44:11
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 16:46:33
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 20:08:09
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 20:13:13
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 20:16:05
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 20:41:06
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 20:21:39
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 20:41:26
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 20:15:10
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 20:41:38
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 20:41:52
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 20:42:03
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 20:15:28
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 20:12:33
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 21:10:14
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 20:12:48
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 20:13:07
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 20:57:56
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 20:48:07
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 20:13:56
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 21:12:32
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 21:16:17
nguyễn thị hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 21:21:13

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

nguyễn thị hằng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-04 16:13:36
nguyễn thị hằng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-01 20:45:17
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-31 20:48:26
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-25 19:44:39