Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với shinichi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

shinichi

shinichi
Xin chào các bạn! Chào mừng các bạn đến với nhà của mình, nhớ kết bạn và giúp mình giải những bài toán khó đấy nhé.À quên mất, còn phải cho mình 1 like vào những bài mà mình giải nữa chứ!

Luyện toán

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:49:58
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:42:04
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:39:36
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 08:34:37
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 15:03:27
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:17:19
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:46:45
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:47:15
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 17:25:30
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 17:28:34
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 14:36:56
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:56:30
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:36:27
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 22:00:07
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:37:18
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:39:22
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:22:02
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:23:16
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 21:58:26

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 21:33:22
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 21:42:41
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 21:49:22
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 22:09:25

Luyện Tiếng Anh

65 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6500

shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:11:55
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:07:10
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:19:31
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:16:05
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:14:29
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:20:53
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:22:54
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:51:15
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 20:04:38
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:41:11
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:34:53
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:26:29
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:28:51
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:06:31
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:09:17
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:21:02
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 11:42:46
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 10:06:08
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 10:16:21
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:34:49
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:44:29
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 11:48:32
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:44:57
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 11:44:30
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 18:00:24
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:47:46
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:18:08
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:33:37
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:26:16
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:31:39
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 11:23:56
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 16:18:39
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 21:27:53
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:37:05
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:41:07
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:44:54
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 10:28:47
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 16:22:08
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 09:51:00
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 21:38:12
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:43:16
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:25:03
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:54:28
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:21:41
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 21:46:47
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:33:39
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 22:26:39
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 09:04:40
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 09:06:22
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 09:00:02
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 09:11:07
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:39:33
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:22:05
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 22:00:29
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:11:11
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:12:51
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 23:25:56
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:33:07
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:54:24
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:06:33
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:49:42
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:24:28
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:02:16
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:31:40
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:28:57

Điểm thi

shinichi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-24 09:33:28
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-24 09:27:15
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-08 17:58:39
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-18 16:25:54
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-18 16:12:26
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-18 16:05:08
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-11 12:34:33
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-11 12:27:52
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-11 12:25:13
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-30 23:01:36
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-30 22:50:24
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-29 23:06:44
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-27 11:57:33
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-27 09:45:24
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-27 09:40:09