Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với shinichi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

shinichi

shinichi
Xin chào các bạn! Chào mừng các bạn đến với nhà của mình, nhớ kết bạn và giúp mình giải những bài toán khó đấy nhé.À quên mất, còn phải cho mình 1 like vào những bài mà mình giải nữa chứ!

Luyện toán

19 -Trung bình 9.41 - Tổng điểm 2352

shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:47:15
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:23:16
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:22:02
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 08:34:37
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 22:00:07
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:56:30
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:17:19
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:49:58
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:46:45
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:42:04

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 532

shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 21:42:41
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 21:49:22
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 22:09:25
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 21:33:22

Luyện Tiếng Anh

65 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 6958

shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:28:57
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:31:40
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:02:16
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:24:28
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:49:42
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:06:33
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:54:24
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:33:07
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 23:25:56
shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:12:51

Điểm thi

shinichi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-24 09:33:28
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-24 09:27:15
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-08 17:58:39
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-18 16:25:54
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-18 16:12:26
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-18 16:05:08
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-11 12:34:33
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-11 12:27:52
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-11 12:25:13
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-30 23:01:36
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-30 22:50:24
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-29 23:06:44
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-27 11:57:33
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-27 09:45:24
shinichi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-27 09:40:09