Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pham thi ha my. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pham thi ha my

pham thi ha my
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: pham thi ha my
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 156

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 7.95 - Tổng điểm 159

pham thi ha my đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:15:18

Điểm thi

pham thi ha my làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 07:53:15
pham thi ha my làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-23 11:28:06