Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thanh Hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thanh Hải

Đỗ Thanh Hải
Hello to all of you on the math online. My full name is Do Thanh Hai. I am a student of High School class 7B An Khe base. I am 13 years old this year. I am a fan of the famous detective Conan. If anyone is a fan of the famous detective Conan friends with me. And want you to help her much. Thank you very much

Luyện toán

60 -Trung bình 9.67 - Tổng điểm 6288

Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 17:14:26
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 17:12:31
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 17:04:31
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 07:48:50
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 18:18:46
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 18:35:47
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 14:26:49
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 17:11:47
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 07:00:21
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-08-23 14:17:49

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 14:30:20

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-18 08:04:20
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 18:25:23
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 18:17:19
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-16 19:19:41
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 18:47:42