Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thanh Hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thanh Hải

Đỗ Thanh Hải
Hello to all of you on the math online. My full name is Do Thanh Hai. I am a student of High School class 7B An Khe base. I am 13 years old this year. I am a fan of the famous detective Conan. If anyone is a fan of the famous detective Conan friends with me. And want you to help her much. Thank you very much

Luyện toán

64 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6400

Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 17:39:47
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-09 07:11:59
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-06 09:03:58
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-12 18:16:54
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 08:47:47
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 06:59:34
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 06:54:30
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-01-14 13:26:33
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 18:58:25
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 11:12:13
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 07:42:03
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 07:52:12
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-03-14 10:38:41
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 18:17:01
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 09:27:21
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 06:46:48
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 10:40:54
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 18:38:52
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 07:46:53
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 08:41:12
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 06:34:23
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 18:44:59
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 10:07:52
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 17:45:41
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 13:09:37
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 08:29:56
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 06:07:18
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-04-28 10:49:02
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2017-08-23 14:17:22
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-07-08 06:32:03
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 18:19:35
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 17:11:47
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 06:07:12
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 11:19:37
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 19:03:18
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 08:14:25
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 18:18:46
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 07:48:50
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 17:04:31
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 17:12:31
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 15:20:15
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 08:39:59
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 06:46:25
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-09 10:33:35
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 18:13:29
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 13:37:21
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 11:02:45
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 18:55:52
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-08-23 14:17:49
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 07:00:21
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm cách đoạn
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 12:30:51
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 15:20:16
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 17:14:26
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 14:26:49
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 18:43:26
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 06:16:57
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 11:04:31
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 11:56:24
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 18:35:47
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 18:42:59
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 14:20:16
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 09:09:12
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 10:48:15
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 20:31:38

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 14:30:20

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-06-02 19:20:54
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-06 18:58:32
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-06 18:54:12
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:27:01
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:23:43
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:22:16
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:20:32
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-18 08:04:20
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 18:25:23
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 18:17:19
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-16 19:19:41
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 18:47:42