Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Hai Dang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Hai Dang

Nguyen Hai Dang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

59 -Trung bình 7.70 - Tổng điểm 6849

Nguyen Hai Dang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-09-02 16:06:20
Nguyen Hai Dang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-08-20 09:47:12
Nguyen Hai Dang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-08-15 09:39:41
Nguyen Hai Dang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-15 18:45:36
Nguyen Hai Dang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-20 09:43:11
Nguyen Hai Dang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-08-26 17:19:26
Nguyen Hai Dang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-21 17:50:47
Nguyen Hai Dang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-09-10 20:04:27
Nguyen Hai Dang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-23 18:30:16
Nguyen Hai Dang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-08-26 17:22:04