Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Thị Hương Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Thị Hương Giang

Vũ Thị Hương Giang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Vũ Thị Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 20:22:28
Vũ Thị Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-12 21:33:39
Vũ Thị Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-12 21:28:29
Vũ Thị Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 21:22:24

Luyện toán

1 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 164

Vũ Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 21:26:19