Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Hà Gia Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Hà Gia Linh

Lê Hà Gia Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Lê Hà Gia Linh
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 23:34:32
Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 23:29:52
Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-11-20 15:10:43
Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 22:44:12
Lần cuối làm bài: 2020-12-15 22:32:27
Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-12-29 23:05:46
Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2020-12-29 22:47:06
Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 23:48:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-12-15 22:46:33
Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /ɒ/ & / ɔ:/
Lần cuối làm bài: 2020-12-15 22:57:46
Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-12-19 23:33:39
Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2020-12-25 23:10:34
Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 22:02:40
Lê Hà Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-12-27 18:50:03

Điểm thi

Lê Hà Gia Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-05-09 14:21:09
Lê Hà Gia Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2021-04-21 12:31:17
Lê Hà Gia Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-03-03 18:29:47