Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Edogawa Conan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Edogawa Conan

Edogawa Conan
FUCK YOU!

Luyện toán

23 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 2452

Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 20:42:38
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 19:33:30
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 20:05:18
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 20:09:02
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-08-02 14:06:24
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 21:05:58
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 20:47:39
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 21:08:58
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2017-10-27 14:58:57
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo diện tích - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 14:35:15

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 175

Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 19:32:34

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 6.70 - Tổng điểm 67

Điểm thi

Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-12 19:50:00
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-28 08:20:15
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-28 08:17:38
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-27 14:43:05
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-27 14:36:40
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-26 14:50:49
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-26 14:47:03
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-25 19:41:45
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-25 19:37:14
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-14 09:13:12
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-28 14:37:15
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-27 09:08:43
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-27 08:59:50
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-27 08:53:44
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-24 20:11:58
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-24 20:03:16
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-24 20:00:08
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-23 20:01:05
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-23 15:49:56
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-23 15:46:01
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-23 15:37:00
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-23 15:33:31
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-23 15:31:53
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-23 15:30:17
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-20 19:57:51
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-20 19:54:21
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-20 19:49:57