Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Lâm Gia Hân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Lâm Gia Hân

Nguyễn Lâm Gia Hân
hello

Luyện toán

3 -Trung bình 4.62 - Tổng điểm 1109

Nguyễn Lâm Gia Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:58:52
Nguyễn Lâm Gia Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:41:28
Nguyễn Lâm Gia Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:19:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.75 - Tổng điểm 150

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Lâm Gia Hân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 21:31:00
Nguyễn Lâm Gia Hân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 11:28:36