Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Lê Gia Hinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Lê Gia Hinh

Nguyễn Lê Gia Hinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

11 -Trung bình 8.38 - Tổng điểm 1173

Nguyễn Lê Gia Hinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-05-14 07:16:57
Nguyễn Lê Gia Hinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-01-01 19:42:05
Nguyễn Lê Gia Hinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 07:43:33
Nguyễn Lê Gia Hinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-01-09 17:26:36
Nguyễn Lê Gia Hinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-18 07:53:25
Nguyễn Lê Gia Hinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-01-10 08:02:50
Nguyễn Lê Gia Hinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-05-13 08:16:17
Nguyễn Lê Gia Hinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-05-14 07:17:30
Nguyễn Lê Gia Hinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-05-08 07:39:02
Nguyễn Lê Gia Hinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-05-08 07:38:28