Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với mai thị thúy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

mai thị thúy

mai thị thúy
Con đường chinh phục chính là con đường học tập. Hãy vươn lên!

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Lần cuối làm bài: 2017-04-05 16:53:15
mai thị thúy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng/nhân
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 19:20:49
mai thị thúy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn nghiệm của bất phương trình trên trục số
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 19:30:17
mai thị thúy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 12:40:38
mai thị thúy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa hai tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 12:51:45
mai thị thúy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp C.C.C
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 11:36:55

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

mai thị thúy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-02 12:51:56
mai thị thúy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-30 14:25:53
mai thị thúy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 17:35:34
mai thị thúy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-29 05:19:23
mai thị thúy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 19:00:23
mai thị thúy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-28 18:28:48
mai thị thúy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 05:25:13
mai thị thúy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-06 17:26:59