Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

các bn ơi mk là Floura bị mất nick mk ko khôi phục đc nên mk đổi thế này nha! mong các bn thông cảm
  • Tên:
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

16 -Trung bình 9.76 - Tổng điểm 1660

đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:57:19
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:26:04
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 10:16:17
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 12:21:01
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 12:08:37
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 12:01:32
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 11:40:25
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 15:33:10
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 15:29:32
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 15:25:34

Luyện văn - Tiếng Việt

137 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 13844

đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 18:49:33
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 11:33:00
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 18:37:13
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 22:09:11
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 22:01:27
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 21:54:54
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sầu riêng. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 21:30:24
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 21:23:32
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 21:18:55
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 21:16:16

Luyện Tiếng Anh

186 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 18600

đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 22:11:33
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 22:08:00
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 22:06:50
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 22:05:58
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 22:03:36
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 19:27:08
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 21:07:59
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 21:03:01
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 20:45:53
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 19:41:15

Điểm thi

làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-18 13:08:35
làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-17 12:14:48
làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-17 12:02:46
làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-17 11:49:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-17 11:44:06
làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-17 11:23:02
làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-17 10:46:38