Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hfh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hfh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: hfh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.40 - Tổng điểm 64

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

hfh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-09 22:21:00