Thuy thu mat trang - Trang của Thuy thu mat trang - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thuy thu mat trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thuy thu mat trang

Thuy thu mat trang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Thuy thu mat trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-24 22:21:22
Thuy thu mat trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-24 22:03:17
Thuy thu mat trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-24 21:48:30
Thuy thu mat trang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-24 19:20:22
Thuy thu mat trang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-15 22:02:16
Thuy thu mat trang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-15 22:01:20

Luyện toán

2 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 250

Thuy thu mat trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 22:24:32
Thuy thu mat trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 21:31:26