Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Em Yeu Toan VN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Em Yeu Toan VN

Em Yeu Toan VN
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Em Yeu Toan VN
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

45 -Trung bình 7.34 - Tổng điểm 5282

Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 10:01:48
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 17:43:47
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 16:51:07
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 21:07:14
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:55:15
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:24:41
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 22:21:27
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:33:28
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 22:06:17
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:17:58

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 6.53 - Tổng điểm 1502

Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:55:12
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 16:46:29
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 14:57:31
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:57:08
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:44:52
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt ao/au, r/d/gi, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:56:39
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:13:30
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:07:26
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:57:58
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:52:35

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 1250

Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 17:38:14
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 17:03:13
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 16:46:06
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 18:17:04
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:09:38
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:49:15
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:37:25
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 18:23:56
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:31:22
Em Yeu Toan VN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:23:07

Điểm thi

Em Yeu Toan VN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-15 20:25:17
Em Yeu Toan VN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-11 20:35:59
Em Yeu Toan VN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-05 15:53:16
Em Yeu Toan VN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-23 22:13:30