Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen van duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen van duy

nguyen van duy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 6.42 - Tổng điểm 514

nguyen van duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:06:33
nguyen van duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:03:19

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.10 - Tổng điểm 155

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 5.30 - Tổng điểm 159

Điểm thi

nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 11:45:57
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 11:38:38
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 09:50:37
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 09:46:32
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 09:41:52
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 09:35:00
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-29 09:28:55
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:26:25
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:20:58
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:13:16
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:03:26
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-16 18:35:01
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-16 18:26:13
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-16 18:20:30
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-16 18:14:04
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-16 16:17:45
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-16 16:10:20
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-16 14:32:24
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:23:57
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:12:53
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:07:28
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:02:25
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-07 19:51:49
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-07 19:45:19
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 19:36:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-28 20:03:55
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-28 19:59:32
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-07 19:51:36
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-05 19:57:23
nguyen van duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-05 19:46:07