Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tran Thuy Duong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tran Thuy Duong

Tran Thuy Duong
hi

Luyện toán

20 -Trung bình 9.42 - Tổng điểm 2072

Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 13:55:56
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 12:03:15
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 10:56:30
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 11:15:28
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 07:41:41
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:35:01
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 11:07:15
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 11:17:31
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 11:29:22
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 11:27:14

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.00 - Tổng điểm 30

Luyện Tiếng Anh

113 -Trung bình 9.91 - Tổng điểm 11400

Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 07:49:58
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:10:43
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:24:38
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:16:29
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:12:05
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:57:49
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:06:33
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:20:16
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:28:28
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 18:49:04

Điểm thi

Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-24 13:52:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-23 18:34:48
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-03 18:02:55
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-03 17:38:12
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-02 18:22:39
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-28 14:21:43
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-28 14:16:43
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-28 07:29:43
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-14 08:11:36