Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Trọng Hòa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Trọng Hòa

Dương Trọng Hòa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-21 15:28:59
Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-14 15:19:04
Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-14 15:16:55

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 180