Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Trọng Hòa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Trọng Hòa

Dương Trọng Hòa
Hãy sống là chính mình. Bình thường nhưng không tầm thường

Điểm thi

Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-18 17:27:00
Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-04 07:17:52
Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-04 07:15:49
Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-04 07:13:38
Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-04 07:11:36
Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-24 14:33:42
Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-24 14:25:45
Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-21 15:28:59
Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-14 15:19:04
Dương Trọng Hòa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-14 15:16:55

Luyện toán

5 -Trung bình 8.10 - Tổng điểm 648

Dương Trọng Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-05-19 17:32:14
Dương Trọng Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 15:12:29
Dương Trọng Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 13:06:06
Dương Trọng Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-05-28 08:16:25
Dương Trọng Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 13:15:12