Phú Khánh Hạnh Chi - Trang của Phú Khánh Hạnh Chi - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phú Khánh Hạnh Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phú Khánh Hạnh Chi

Phú Khánh Hạnh Chi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Phú Khánh Hạnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 21:41:27
Phú Khánh Hạnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 00:14:34
Phú Khánh Hạnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 22:18:14