Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thị Thùy Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thị Thùy Dương

Đặng Thị Thùy Dương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-19 14:16:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-19 14:12:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-19 14:09:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-12-03 08:09:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-29 17:19:16

Luyện toán

1 -Trung bình 6.07 - Tổng điểm 789

Đặng Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2014-12-03 07:54:03