Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê dũng

lê dũng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

lê dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-10 17:16:42
lê dũng làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-10 16:48:49
lê dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-07-27 17:01:56
lê dũng làm bài Thi thử vào lớp 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-07-27 16:46:29
lê dũng làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-06-17 20:41:06
lê dũng làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-06-17 20:22:34

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm